Varför läckagebesiktiga tryckluftssystem ?

Stigande energipriser har fått många att inse att tillverkning av tryckluft är en mycket kostsam process. Att täta läckage och optimera anläggningen representerar närmare 70% av den besparingspotential som finns i ett tryckluftssystem. Det är också de två åtgärder som har kortast återbetalningsperiod. Läckagekontrollen genomförs under pågående drift med hjälp av Fluke ii900 som är marknadens i särklass bästa verktyg för kontroll av tryckluftssystem. Just kan du boka en besiktning av ert tryckluftssystem till introduktionspris.

Besiktning av ert tryckluftssystem till introduktionspris 1Ring oss idag på 0122-25100

Nedan ser ni en tabell med hur stor kostnad det faktiskt kan vara i ett läckande tryckluftssystem.

Luftläckage* Ø 1 mm Ø 2 mm Ø  3 mm
Per minut 73.8 liter 297 liter 668 liter
Per timma 4.4 kbm 17.8 kbm 40.02 kbm
Per dygn 105.6 kbm 427.3 kbm 962 kbm
Kostnad vid 5 öre/kbm 1925 Kr 7798 Kr 17556 Kr
Kostnad vid 10 öre/kbm 3850 Kr 15595 Kr 35113 Kr
Kostnad vid 15 öre/kbm 5776 Kr 23394 Kr 52669 Kr

* Beräknat på 7 bars tryck, 24 timmar 365 dagar