LÄCKAGESÖKNING

Sluta slösa pengar på läckande tryckluft

Läckor kostar pengar!

Stigande energipriser har fått många att inse att tillverkning av tryckluft är en mycket kostsam process. Att täta läckage och optimera anläggningen representerar närmare 70% av den besparingspotential som finns i ett tryckluftsystem. Det är också de två åtgärder som har kortast återbetalningsperiod.  Läckagekontrollen genomförs under pågående drift med hjälp av Fluke ii900 som är marknadens i särklass bästa verktyg för kontroll av tryckluftssystem. Just kan du boka en besiktning av ert tryckluftssystem till introduktionspris. Läckagesökning av tryckluft är inte bara ett sätt att minska kostnader utan hjälper även miljön. Det finns alltså all anledning att se över sitt system för tryckluft och säkerställa att det klarar målsättningarna i Kyoavtalet och ISO 14000. 

Tryckluftsbesiktning 1

Läckagesökningen utförs utan att störa produktionen

Tryckluftsbesiktning 1

Se till att lufttrycket i din pneumatiska utrustning är korrekt

Tryckluftsbesiktning 1

Sänker elkostnaderna

Tryckluftsbesiktning 1

Förbättra tillförlitligheten i din produktionslinje

Tryckluftsbesiktning 1

Gör mer med samma luftkompressorer – fördröj kapitalkostnaden för att installera ytterligare en kompressor

Alla tryckluftssystem har sannolikt något läckage. I nedanstående tabell åskådliggörs extrakostnader vid tryckluftsläckage:

Hålets diameter (mm) Läckflöde (m3/min) vid 7 bar Extra effektbehov kompressor (kW) Kostnad per år, räknat på 60 öre/kWh (kr)
1 0,06 0,4 2 100
5 1,5 10 53 000
10 6 40 210 000
20 25 150 790 000

Läckageflödet gäller vid 7 bar = 8 bar(a) och luftproduktion dygnet runt årets alla dagar.
Effektbehovet baseras på 0,1 kWh/m3.

Tryckluftsbesiktning 6

Tolskepp Sörby 1

61790 SKÄRBLACKA

Tryckluftsbesiktning 7
Tryckluftsbesiktning 8
Tryckluftsbesiktning 9

Kostnad för tryckluften

Under en kompressoranläggnings tekniska livslängd av 10 år fördelar sig kostnaden för tryckluften ungefär på följande sätt:
• energikostnad 73 %
• kapitalkostnad 18%
• servicekostnad 9%
Den totala energikostnaden är således det man i första hand skall titta på. Att finna och åtgärda läckage är därför som att hitta pengar. Man behöver inte finna många läckagepunkter för att det skall vara värt insatsen. Det finns knappast något tryckluftssystem som inte läcker. Förutom att läckage orsakar högre el-energikostnader ger det också driftstörningar. Läckage orsakar tryckfall vilket gör att den utrustning som skall drivas av systemet kan fungera sämre. Systemet försöker ju också kompensera för tryckfallet vilket ger ökat slitage på anläggningen och då framförallt kompressorn, vilket leder till ökat underhåll.

Tryckluftsbesiktning

De flesta företag nöjer sig med att konstatera att det fungerar utan större problem men man bör då veta att det sker i regel till ett pris av 30-50% mer än vad som behövs. Varför ger era konkurrenter den kostnadsfördelen?
Tack vare  att vi använder Fluke ii900 Sonic Industrial Imager  som är utrustad med en 64 ultraljudsmikrofoner är det möjligt för oss att snabbt och exakt lokalisera luftläckor i ert tryckluftssystem, utan att påverka produktionen. I samband med tryckluftsbesiktningen gör vi följande:

• Läcksökning med Fluke ii900
• Uppmärkning av varje läckage
• Dokumentation på varje läcka (se exempelrapport)
• Åtgärd (endast om så är överenskommet)
• Återbesök om så önskas för att dokumentera åtgärderna som utförts

Läckage är en miljöfråga

Genom att minska läckage och tryckluftsförbrukning gör ni en större insats för miljön än vad ni kanske tror. Närmare 10% av ett lands elförbrukning går till produktion av tryckluft. I Europa är den beräknade förbrukningen för tryckluft mer än 80 TwH vilket är mer än Sveriges samlade kärnkraftsproduktion. Eftersom det finns betydande möjligheter till energibesparingar i alla tryckluftssystem inför allt fler länder och företag program för att klara målsättningarna i Kyotoavtalet och ISO 14000.

Vad kostar läckagesökning?

Arbete löpande

Här betalar ni endast för den tiden det tar att utföra läckagekontrollen och dokumentationen. Arbetet genomförs under pågående drift vilket innebär att ni kan bibehålla produktionen i fabriken under hela vårt besök   

Läckagekontroll / Dokumentation / Uppmärkning / Åtgärd / Återbesök

Pris per kvadratmeter

Här betalar ni per kvadratmeter, priset baseras på fastighetens totala kvadratmeteryta. Läckagekontrollen, uppmärkning och dokumentation ingår i priset. Arbetet genomförs under pågående drift vilket innebär att ni kan bibehålla produktionen i fabriken under hela vårt besök 

Läckagekontroll / Dokumentation / Uppmärkning

Fast pris

Här betalar ni ett fast priset baseras på fastighetens totala kvadratmeteryta, kompressor storlek om läckagekontrollen, uppmärkning, dokumentation åtgärd och återbesök ska ingår i priset. Arbetet genomförs under pågående drift vilket innebär att ni kan bibehålla produktionen i fabriken under hela vårt besök

Läckagekontroll / Dokumentation / Uppmärkning / Åtgärd / Återbesök

Övriga kostnader

Tillkommande kostnader är reseersättning, hotell, traktamente och eventuellt material vid åtgärder.

Hotell / Traktamente / Reseersättning / Material 

Lämna aldrig luftläckage utan tillsyn igen

Boka bästa besparingen

Lämna aldrig luftläckage utan tillsyn igen

Värna om miljön

Tryckluftsbesiktning 10

Ring oss idag