BOKNING

Läcksökning med Fluke ii900

Boka läckagesökning idag välj mellan följande:

Arbete löpande

Här betalar ni endast för den tiden det tar att utföra läckagekontrollen och dokumentationen. Arbetet genomförs under pågående drift vilket innebär att ni kan bibehålla produktionen i fabriken under hela vårt besök   

Läckagekontroll / Dokumentation / Uppmärkning / Återbesök

995 kr /timmen.

 

Åtgärd löpande

Här betalar ni för den tiden det tar att åtgärda eventuella läckage. Arbetet utförs i största möjliga mån under pågående drift vilket innebär minsta möjliga stopptid för er.

Åtgärd / Återbesök

695 kr /timmen.

 

Fast pris

Här betalar ni ett fast priset baseras på fastighetens totala kvadratmeteryta, kompressor storlek om läckagekontrollen, uppmärkning, dokumentation åtgärd och återbesök ska ingår i priset. Arbetet genomförs under pågående drift vilket innebär att ni kan bibehålla produktionen i fabriken under hela vårt besök

Läckagekontroll / Dokumentation / Uppmärkning / Åtgärd / Återbesök

fr. 10 000 kr

 

Övriga kostnader

Tillkommande kostnader är reseersättning, hotell, traktamente och eventuellt material vid åtgärder.

Hotell / Traktamente / Reseersättning / Material 

fr. 270 kr

 

BOKA LÄCKAGESÖKNING

Välj vilka dagar som passar er, fyll i uppgifterna nedan. Efter att vi mottagit er förfrågan går vi igenom den och om allt ser ut att stämma godkänner vi er bokning. Normalt tar det cirka 1 till 2 timmar att lokalisera och dokumentera 10 läckor i ett system. Beroende på yta och antal läckage kan det vara fördelaktigt att välja antingen pris per timme eller pris per kvadratmeter. Är ni osäkra begär en offert från oss istället.

Kalendern laddas...
-
Tillgänglig
25
-
Bokad
25
-
Reserverad

Tryckluftsläckage!

Problemet är många gånger att hitta läckagen, och få tid till att göra det. Många tror att man kommer långt med att enbart lyssna efter läckage när produktionen avstängd. Men det är inte så lätt att hitta läckor eftersom det beror på hur luften passerar genom hålets kanter som avgör ljudnivån. Därför arbetar vi med Fluke ii900 som är marknadens i särklass bästa verktyg för kontroll av tryckluftssystem. Just kan du boka en besiktning av ert tryckluftssystem till introduktionsprisInnan ni bestämmer er för att boka in oss för läckagesökning är ni välkomna att kontakta oss för att begära in en offert. Prisuppgifterna är förbehållslös och innehåller inga dolda avgifter.

BOKNING 1

Läckagesökningen utförs utan att störa produktionen.

BOKNING 1

Skapar en åtgärdsplan genom vårt besiktningsprotokoll.

BOKNING 1

Sänker era driftskostnader.

BOKNING 1

Ökar tillförlitligheten i din produktion.

BOKNING 1

Gör mer med samma luftkompressor – minskar underhållskostnader.

I alla tryckluftssystem finns det sannolikt något läckage. I tabellen nedan åskådliggörs extrakostnader vid tryckluftsläckage:

Hålets diameter (mm) Läckflöde (m3/min) vid 7 bar Extra effektbehov kompressor (kW) Kostnad per år, räknat på 60 öre/kWh (kr)
1 0,06 0,4 2 100
5 1,5 10 53 000
10 6 40 210 000
20 25 150 790 000

Läckageflödet gäller vid 7 bar = 8 bar(a) och luftproduktion dygnet runt årets alla dagar.
Effektbehovet baseras på 0,1 kWh/m3.

BOKNING 6

Fabriksgatan 38-42

412 51 GÖTEBORG

Tolskepp Sörby 1

61790 SKÄRBLACKA

BOKNING 7
BOKNING 8
BOKNING 9